Розширений пошук

Юридичні особи за видами економічної діяльності

1 597 843 організацій
РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 113 551
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 705
03Рибне господарство 2 228
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 460
06Добування сирої нафти та природного газу 354
07Добування металевих руд 143
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 757
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 399
10Виробництво харчових продуктів 12 848
11Виробництво напоїв 1 683
12Виробництво тютюнових виробів 79
13Текстильне виробництво 1 380
14Виробництво одягу 5 058
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 8 366
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 537
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 765
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 5 096
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 945
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 694
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 967
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 211
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 454
24Металургійне виробництво 2 837
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 8 882
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 609
27Виробництво електричного устатковання 2 509
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 794
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 313
30Виробництво інших транспортних засобів 1 460
31Виробництво меблів 4 238
32Виробництво іншої продукції 2 344
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 593
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 645
36Забір, очищення та постачання води 5 124
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 146
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 155
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 195
41Будівництво будівель 53 004
42Будівництво споруд 6 676
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 403
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 399
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 234 991
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 40 017
49Наземний і трубопровідний транспорт 18 641
50Водний транспорт 8 124
51Авіаційний транспорт 102 873
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 41 142
53Поштова та кур'єрська діяльність 549
55Тимчасове розміщування 11 011
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15 328
58Видавнича діяльність 6 401
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 370
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 519
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 533
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 14 204
63Надання інформаційних послуг 14 330
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 111
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 861
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 818
68Операції з нерухомим майном 64 524
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 140
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 30 207
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 17 758
72Наукові дослідження та розробки 8 946
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 15 940
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 29 427
75Ветеринарна діяльність 13 146
77Оренда, прокат і лізинг 5 501
78Діяльність із працевлаштування 3 959
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 137
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 777
81Обслуговування будинків і територій 62 500
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 854
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 53 790
85Освіта 57 397
86Охорона здоров'я 14 475
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 237
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 22 213
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 382
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 686
92Організування азартних ігор 6 611
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 203
94Діяльність громадських організацій 138 582
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 3 001
96Надання інших індивідуальних послуг 5 497
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 21
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 32
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71