Юридичні особи за видами економічної діяльності

1 101 693 організацій
РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 78 467
02Лісове господарство та лісозаготівлі 1 829
03Рибне господарство 1 540
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 041
06Добування сирої нафти та природного газу 248
07Добування металевих руд 101
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 1 903
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 265
10Виробництво харчових продуктів 8 866
11Виробництво напоїв 1 184
12Виробництво тютюнових виробів 44
13Текстильне виробництво 928
14Виробництво одягу 3 522
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 5 685
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 5 237
17Виробництво паперу та паперових виробів 1 915
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 3 513
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 640
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 4 487
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 673
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 5 703
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 4 481
24Металургійне виробництво 1 944
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 6 008
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 3 229
27Виробництво електричного устатковання 1 721
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 4 696
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 2 853
30Виробництво інших транспортних засобів 1 003
31Виробництво меблів 2 888
32Виробництво іншої продукції 1 619
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 7 363
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 4 985
36Забір, очищення та постачання води 3 562
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 1 454
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 2 861
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 124
41Будівництво будівель 36 672
42Будівництво споруд 4 576
43Спеціалізовані будівельні роботи 13 392
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 35 872
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 158 932
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 27 811
49Наземний і трубопровідний транспорт 12 590
50Водний транспорт 5 658
51Авіаційний транспорт 71 107
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 28 057
53Поштова та кур'єрська діяльність 364
55Тимчасове розміщування 7 669
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 10 497
58Видавнича діяльність 4 640
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 1 600
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 5 213
61Телекомунікації (електрозв'язок) 2 461
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 9 263
63Надання інформаційних послуг 9 690
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 5 662
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 062
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 2 752
68Операції з нерухомим майном 44 743
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 17 111
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 21 009
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 12 296
72Наукові дослідження та розробки 6 463
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 10 906
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 20 532
75Ветеринарна діяльність 8 982
77Оренда, прокат і лізинг 3 672
78Діяльність із працевлаштування 2 631
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 5 750
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 10 692
81Обслуговування будинків і територій 42 793
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 3 283
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 38 107
85Освіта 40 450
86Охорона здоров'я 10 408
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 828
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 15 207
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 3 749
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 31 279
92Організування азартних ігор 4 563
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 8 564
94Діяльність громадських організацій 96 479
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 126
96Надання інших індивідуальних послуг 3 876
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 11
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 22
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 39