Розширений пошук

Юридичні особи за видами економічної діяльності

1 575 899 організацій
РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 111 861
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 672
03Рибне господарство 2 205
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 413
06Добування сирої нафти та природного газу 352
07Добування металевих руд 141
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 725
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 398
10Виробництво харчових продуктів 12 723
11Виробництво напоїв 1 657
12Виробництво тютюнових виробів 78
13Текстильне виробництво 1 355
14Виробництво одягу 4 992
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 967
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 464
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 681
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 918
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 913
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 541
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 944
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 7 996
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 358
24Металургійне виробництво 2 749
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 8 770
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 410
27Виробництво електричного устатковання 2 451
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 629
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 072
30Виробництво інших транспортних засобів 1 430
31Виробництво меблів 4 124
32Виробництво іншої продукції 2 296
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 456
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 568
36Забір, очищення та постачання води 5 020
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 093
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 109
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 195
41Будівництво будівель 52 390
42Будівництво споруд 6 615
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 202
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 51 086
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 232 199
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 39 624
49Наземний і трубопровідний транспорт 18 560
50Водний транспорт 7 855
51Авіаційний транспорт 100 641
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 133
53Поштова та кур'єрська діяльність 542
55Тимчасове розміщування 10 676
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15 262
58Видавнича діяльність 6 296
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 354
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 192
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 504
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 14 255
63Надання інформаційних послуг 14 047
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 015
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 724
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 753
68Операції з нерухомим майном 63 853
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 24 986
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 289
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 17 553
72Наукові дослідження та розробки 8 776
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 15 608
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 633
75Ветеринарна діяльність 11 315
77Оренда, прокат і лізинг 5 479
78Діяльність із працевлаштування 3 931
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 053
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 14 963
81Обслуговування будинків і територій 62 567
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 778
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 55 513
85Освіта 56 488
86Охорона здоров'я 14 245
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 245
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 22 326
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 372
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 214
92Організування азартних ігор 6 319
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 11 954
94Діяльність громадських організацій 138 254
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 957
96Надання інших індивідуальних послуг 5 451
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 22
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 33
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71