- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних
  • ЄДРПОУ60043820
  • Станзареєстровано
  • Вік16.03.1994 (28 років 3 місяців)

Реквізити

Інформація актуальна на 04.02.2022
Найменування
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"КРОКОС"
Скорочена назва
ПВКФ"КРОКОС"
Організаційно-правова форма
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЄДРПОУ
60043820
Дата реєстрації
16.03.1994 (28 років 3 місяців)
Уповноважені особи
АНТОНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник
АНТОНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; - представник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
400 , 00
Вид установчого документа
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Контакти з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли ми зафіксували зміни. Це не точна дата зміни, вона може різнитися від реальної дати зміни. Додатково перевіряйте інформацію в державних реєстрах.

за КВЕД чи по регіону реєстрації, або перегляньте контакти тільки цієї компанії

Адреса реєстрації
Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ПРОСПЕКТ ЮНОСТІ, будинок , кімната
Телефон
4691
4660
4691

Види діяльності (КВЕД)

Інформація актуальна на 04.02.2022

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Цей клас не включає:
  • оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9
  • роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
Інші види діяльності
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Фінансова звітність

Опубліковано відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Детальна інформація: про джерела даних на сторінці “Джерела даних”, про відкриті дані на сторінці “Про відкриті дані”

J0901107 Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємства

Актив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
1000
0.00
0.00
Первісна вартість
1001
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1002
0.00
0.00
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0.00
0.00
Основні засоби
1010
1.70
0.70
Первісна вартість
1011
174.70
57.80
Знос
1012
173.00
57.10
Довгострокові біологічні активи
1020
0.00
0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0.00
0.00
Інші необоротні активи
1090
0.00
0.00
Усього за розділом I
1095
1.70
0.70
II. Оборотні активи Запаси
1100
7.10
0.00
Готова продукція
1103
0.00
0.00
Поточні біологічні активи
1110
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
0.10
0.00
З бюджетом
1135
12.40
0.10
У тому числі з податку на прибуток
1136
0.00
0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0.00
0.00
Поточні фінансові інвестиції
1160
0.00
0.00
Г роші та їх еквіваленти
1165
36.10
19.10
Витрати майбутніх періодів
1170
0.00
0.00
Інші оборотні активи
1190
1.80
1.00
Усього за розділом II
1195
57.50
20.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0.00
0.00
Баланс
1300
59.20
20.90

Пасив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
0.40
0.40
Додатковий капітал
1410
0.00
0.00
Резервний капітал
1415
0.00
0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-303.50
-349.50
Неоплачений капітал
1425
0.00
0.00
Усього за розділом I
1495
-303.10
-349.10
Усього за розділом II
1595
0.00
0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
1600
0.00
0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610
0.00
0.00
Товари, роботи, послуги
1615
71.30
0.00
Розрахунками з бюджетом
1620
0.00
2.40
У тому числі з податку на прибуток
1621
0.00
0.00
Розрахунками зі страхування
1625
0.00
0.00
Розрахунками з оплати праці
1630
0.00
0.00
Доходи майбутніх періодів
1665
0.00
0.00
Інші поточні зобов’язання
1690
291.00
367.60
Усього за розділом ІІІ
1695
362.30
370.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0.00
0.00
Баланс
1900
59.20
20.90

Фінансові результати

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
125.00
158.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
0.00
9.10
Інші операційні доходи
2120
126.70
0.00
Інші операційні витрати
2180
297.70
291.80
Інші доходи
2240
0.00
0.10
Інші витрати
2270
0.00
0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290
-46.00
-142.20
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0.00
0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350
-46.00
-142.20

Учасники та бенефіціари

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли нам останній раз вдалося оновити дані цього блоку.
Орган управління
ЗАСНОВНИК
Перелік засновників юридичної особи
АНТОНЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; Україна; Україна

Адреса засновника:21021 Вінницька обл. місто Вінниця ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА будинок квартира ; розмір частки -

Розмір внеску до статутного фонду: 0 . 00 грн

Відповіді на часті питання

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПВКФ"КРОКОС" - 60043820

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, компанія 60043820 на 04.02.2022 зареєстрована за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ПРОСПЕКТ ЮНОСТІ, будинок , кімната

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, контрагент 60043820 на 04.02.2022 має статутний капітал 400 , 00

На дату 04.02.2022 у 60043820 основний вид економічної діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Загальна інформація

Дані про "ПВКФ"КРОКОС""

На цій сторінці опубліковано всю зібрану інформацію про компанію "ПВКФ"КРОКОС"", яка була занесена в Українські відкриті державні бази даних. Доступна інформація допоможе вам здійснити глибокий аналіз контрагента та з'ясувати його для подальшої співпраці або інвестування коштів і часу.

Яку загальну інформація можна знайти про 60043820 "ПВКФ"КРОКОС"" на Лід Сканері?

Картка юридичної особи складається з декількох складових, частину з яких ви можете бачити на сайті в безкоштовному доступі та ті, які будуть доступні після скачування усіх даних.

Інформація, яку ви можете подивитися з сайту LeadScanner - це:

  • Повна або скорочена назва: "ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"КРОКОС"".
  • Код ЄДРПОУ: 60043820.
  • Основний вид діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • Контактні дані - телефони, сайт, електронна пошта та інше (це вказує не кожна компанія, але переважна більшість).
  • Те що є у власності компанії (інтелектуальна власність - торгівельні марки, деякі ліцензії та дозволи, та інше).

Ці матеріали доступні для кожного користувача, але в обмеженому виді, проте кожен має можливість, відкрити ще більше даних після збереження файлу по одному або декільком контрагентах з сервису пошуковика клієнтів "Лід Сканер". Радимо скористатися цією можливістю , адже дані які формуються на пошуковику клієнтів Лід Сканер - це безцінні дані, особливо, коли мова йде про можливість вагомих фінансових витрат або прибутків, на побудову комерційних відносин.

Отримавши офіційні дані про контрагента "ПВКФ"КРОКОС"", ви отримаєте можливість більш детально ознайомитися з компанією, її майном, боргами та її історичними змінами.

Надана інформація є перевіреной державними спеціалістами, та завдяки інтерактивному пошуку нашої системи ми автоматично оновлюємо зміни, яка з'являється до державних баз про компанії.

В пошуковику клієнтів "Lead Scanner" ви можете знайти інформацію про компанію 60043820

Ви ще не використовували наш пошуковик клієнтів?
Пропонуємо вам зробити це прямо зараз! Крім загальних даних про контрагента, яким ви зацікавились, ви можете отримати більш детальну інформацію чим на звичайних сайтах. Це допоможе вам зробити коректний вибір партнера і уникнути багатьох помилок.

Дані про юридичну особу "ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"КРОКОС"" встановлюються, шляхом обробки відкритих даних, які зберігаються в державних реєстрах.
Скористайтеся сайтом "Лід сканер" та оцініть всі наші переваги.

Увага! Ми публікуємо дані з офіційних державних реєстрів. Будь яку інформацію яка є у нас на сайті ви можете самостійно перевірити в державних реєстрах.