- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"

  • ЄДРПОУ60043866
  • Станзареєстровано
  • Вік17.12.1993 (28 років 6 місяців)

Реквізити

Інформація актуальна на 04.02.2022
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"
Скорочена назва
ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
60043866
Дата реєстрації
17.12.1993 (28 років 6 місяців)
Уповноважені особи
ХЛИСТУН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ - керівник
ХЛИСТУН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ; - представник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
11 236 , 00
Вид установчого документа
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Контакти з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли ми зафіксували зміни. Це не точна дата зміни, вона може різнитися від реальної дати зміни. Додатково перевіряйте інформацію в державних реєстрах.

за КВЕД чи по регіону реєстрації, або перегляньте контакти тільки цієї компанії

Адреса реєстрації
Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ , будинок , квартира
Телефон
+3804325503

Види діяльності (КВЕД)

Інформація актуальна на 04.02.2022

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

Інші види діяльності
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Фінансова звітність

Опубліковано відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Детальна інформація: про джерела даних на сторінці “Джерела даних”, про відкриті дані на сторінці “Про відкриті дані”

J0901107 Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємства

Актив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
1000
0.00
0.00
Первісна вартість
1001
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1002
0.00
0.00
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0.00
0.00
Основні засоби
1010
0.00
30.00
Первісна вартість
1011
31.10
66.60
Знос
1012
31.10
36.60
Довгострокові біологічні активи
1020
0.00
0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0.00
0.00
Інші необоротні активи
1090
0.00
0.00
Усього за розділом I
1095
0.00
30.00
II. Оборотні активи Запаси
1100
2517.20
3134.70
Готова продукція
1103
2510.20
3129.40
Поточні біологічні активи
1110
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
1724.90
1553.40
З бюджетом
1135
0.00
0.00
У тому числі з податку на прибуток
1136
0.00
0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
10.80
10.80
Поточні фінансові інвестиції
1160
0.00
0.00
Г роші та їх еквіваленти
1165
77.50
1.40
Витрати майбутніх періодів
1170
5.80
5.80
Інші оборотні активи
1190
0.00
0.00
Усього за розділом II
1195
4336.20
4706.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0.00
0.00
Баланс
1300
4336.20
4736.10

Пасив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
11.20
11.20
Додатковий капітал
1410
0.00
0.00
Резервний капітал
1415
0.00
0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
2326.20
2568.40
Неоплачений капітал
1425
0.00
0.00
Усього за розділом I
1495
2337.40
2579.60
Усього за розділом II
1595
0.00
0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
1600
910.00
833.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610
0.00
0.00
Товари, роботи, послуги
1615
985.30
1176.50
Розрахунками з бюджетом
1620
87.10
66.10
У тому числі з податку на прибуток
1621
76.80
53.20
Розрахунками зі страхування
1625
3.40
6.00
Розрахунками з оплати праці
1630
13.00
22.40
Доходи майбутніх періодів
1665
0.00
0.00
Інші поточні зобов’язання
1690
0.00
52.50
Усього за розділом ІІІ
1695
1998.80
2156.50
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0.00
0.00
Баланс
1900
4336.20
4736.10

Фінансові результати

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
7109.20
6228.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
5758.00
4899.60
Інші операційні доходи
2120
30.50
15.30
Інші операційні витрати
2180
1075.00
917.70
Інші доходи
2240
0.00
0.00
Інші витрати
2270
11.30
0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290
295.40
426.70
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
53.20
76.80
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350
242.20
349.90

Учасники та бенефіціари

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли нам останній раз вдалося оновити дані цього блоку.
Перелік засновників юридичної особи
ЗАГРЕКОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ; Україна

Адреса засновника:21021 Вінницька обл. місто Вінниця ВУЛИЦЯ будинок квартира ; розмір частки -

Розмір внеску до статутного фонду: 0 . 00 грн

ХЛИСТУН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ; Україна

Адреса засновника:21100 Вінницька обл. місто Вінниця ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА будинок квартира ; розмір частки -

Розмір внеску до статутного фонду: 0 . 00 грн

Відповіді на часті питання

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ" - 60043866

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, компанія 60043866 на 04.02.2022 зареєстрована за адресою: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ , будинок , квартира

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, контрагент 60043866 на 04.02.2022 має статутний капітал 11 236 , 00

На дату 04.02.2022 у 60043866 основний вид економічної діяльності 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

Загальна інформація

Дані про "ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ""

На цій сторінці сформовано ключову інформацію про компанію "ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"", яка була внесена в Українські відкриті державні набори даних. Запропонована інформація допоможе вам провести поглиблений аналіз контрагента та встановити його для подальшої співпраці або інвестування коштів і часу.

Яку загальну інформація можна знайти про 60043866 "ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"" на Лід Сканері?

Досьє складається з декількох елементів, частину з яких ви можете бачити на сайті в відкритому доступі та ті, які будуть доступні після скачування усіх даних.

Інформація, яку ви можете використати з сайту LeadScanner - це:

  • Повна або скорочена назва: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"".
  • Код ЄДРПОУ: 60043866.
  • Основний вид діяльності: 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
  • Контактні дані - телефони, сайт, електронна пошта та інше (це вказує не кожна компанія, але переважна більшість).
  • Те що є у власності компанії (інтелектуальна власність - торгівельні марки, деякі ліцензії та дозволи, та інше).

Ці дані доступні для кожного користувача, але в обмеженому виді, проте кожен має можливість, відкрити ще більше даних після збереження файлу по одному або декільком контрагентах з ресурсу пошуковика клієнтів "Лід Сканер". Радимо скористатися цією можливістю , адже дані які агрегуються на пошуковику клієнтів Лід Сканер - це безцінні дані, особливо, коли мова йде про можливість значних фінансових витрат або прибутків, на побудову підприємницьких відносин.

Отримавши всі дані про контрагента "ТОВ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"", ви отримаєте можливість більш докладно ознайомитися з компанією, її майном, боргами та її історичними змінами.

Надана інформація є перевіреной державними спеціалістами, та завдяки інтерактивному пошуку нашого сайту ми автоматично оновлюємо дані, яка вноситься до державних відомостів про компанії.

В пошуковику клієнтів "Lead Scanner" ви можете знайти інформацію про компанію 60043866

Ви ще не використовували наш пошуковик клієнтів?
Радимо вам зробити це прямо зараз! Крім загальної інформації про компанію, яким ви зацікавились, ви можете отримати більш детальну інформацію чим на звичайних сайтах. Це допоможе вам зробити справедливий вибір партнера і уникнути багатьох розчарувань.

Факти про юридичну особу "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МОНОМАХ КТ"" формуються, шляхом обробки відкритих даних, які містяться в державних реєстрах.
Скористайтеся сервісом "Лід сканер" та оцініть всі наші можливості.

Увага! Ми публікуємо дані з офіційних державних реєстрів. Будь яку інформацію яка є у нас на сайті ви можете самостійно перевірити в державних реєстрах.