Розширений пошук

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 113 691
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 709
03Рибне господарство 2 252
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 412
06Добування сирої нафти та природного газу 348
07Добування металевих руд 144
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 795
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 401
10Виробництво харчових продуктів 13 028
11Виробництво напоїв 1 710
12Виробництво тютюнових виробів 92
13Текстильне виробництво 1 396
14Виробництво одягу 5 056
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 976
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 606
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 710
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 955
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 939
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 695
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 956
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 109
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 530
24Металургійне виробництво 2 793
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 8 989
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 451
27Виробництво електричного устатковання 2 495
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 745
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 103
30Виробництво інших транспортних засобів 1 447
31Виробництво меблів 4 210
32Виробництво іншої продукції 2 348
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 621
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 822
36Забір, очищення та постачання води 5 110
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 106
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 220
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 206
41Будівництво будівель 53 585
42Будівництво споруд 6 770
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 730
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 51 746
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 238 150
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 40 775
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 240
50Водний транспорт 7 859
51Авіаційний транспорт 100 668
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 641
53Поштова та кур'єрська діяльність 557
55Тимчасове розміщування 10 823
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15 903
58Видавнича діяльність 6 363
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 462
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 213
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 537
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 15 311
63Надання інформаційних послуг 14 485
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 263
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 726
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 827
68Операції з нерухомим майном 65 702
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 749
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 718
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 17 954
72Наукові дослідження та розробки 8 844
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 15 926
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 731
75Ветеринарна діяльність 11 988
77Оренда, прокат і лізинг 5 752
78Діяльність із працевлаштування 4 077
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 183
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 081
81Обслуговування будинків і територій 64 575
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 916
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 56 928
85Освіта 57 416
86Охорона здоров'я 14 675
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 284
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 22 990
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 572
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 278
92Організування азартних ігор 6 277
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 199
94Діяльність громадських організацій 142 006
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 977
96Надання інших індивідуальних послуг 5 562
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 23
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 34
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71