Розширений пошук

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 114 280
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 724
03Рибне господарство 2 267
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 416
06Добування сирої нафти та природного газу 358
07Добування металевих руд 146
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 839
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 407
10Виробництво харчових продуктів 13 162
11Виробництво напоїв 1 728
12Виробництво тютюнових виробів 96
13Текстильне виробництво 1 403
14Виробництво одягу 5 087
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 990
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 689
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 732
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 969
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 946
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 741
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 961
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 152
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 587
24Металургійне виробництво 2 813
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 082
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 467
27Виробництво електричного устатковання 2 528
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 790
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 108
30Виробництво інших транспортних засобів 1 454
31Виробництво меблів 4 246
32Виробництво іншої продукції 2 370
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 712
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 925
36Забір, очищення та постачання води 5 127
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 111
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 269
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 212
41Будівництво будівель 54 096
42Будівництво споруд 6 835
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 920
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 050
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 241 200
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 215
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 541
50Водний транспорт 7 866
51Авіаційний транспорт 100 698
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 848
53Поштова та кур'єрська діяльність 564
55Тимчасове розміщування 10 883
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 137
58Видавнича діяльність 6 405
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 489
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 233
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 571
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 15 709
63Надання інформаційних послуг 14 648
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 390
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 728
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 857
68Операції з нерухомим майном 66 538
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 26 020
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 931
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 098
72Наукові дослідження та розробки 8 877
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 088
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 788
75Ветеринарна діяльність 12 008
77Оренда, прокат і лізинг 5 856
78Діяльність із працевлаштування 4 145
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 232
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 187
81Обслуговування будинків і територій 65 251
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 986
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 57 068
85Освіта 57 820
86Охорона здоров'я 14 830
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 288
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 129
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 608
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 321
92Організування азартних ігор 6 297
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 285
94Діяльність громадських організацій 142 821
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 987
96Надання інших індивідуальних послуг 5 610
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 23
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 34
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71