Розширений пошук

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 113 093
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 693
03Рибне господарство 2 221
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 418
06Добування сирої нафти та природного газу 352
07Добування металевих руд 142
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 777
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 400
10Виробництво харчових продуктів 12 929
11Виробництво напоїв 1 689
12Виробництво тютюнових виробів 86
13Текстильне виробництво 1 385
14Виробництво одягу 5 040
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 983
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 543
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 694
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 952
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 928
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 657
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 951
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 069
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 463
24Металургійне виробництво 2 782
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 8 923
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 443
27Виробництво електричного устатковання 2 493
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 698
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 097
30Виробництво інших транспортних засобів 1 448
31Виробництво меблів 4 184
32Виробництво іншої продукції 2 323
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 551
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 707
36Забір, очищення та постачання води 5 087
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 102
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 180
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 204
41Будівництво будівель 53 141
42Будівництво споруд 6 725
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 536
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 51 563
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 235 844
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 40 327
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 033
50Водний транспорт 7 869
51Авіаційний транспорт 100 698
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 501
53Поштова та кур'єрська діяльність 552
55Тимчасове розміщування 10 771
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15 655
58Видавнича діяльність 6 339
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 420
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 204
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 530
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 14 858
63Надання інформаційних послуг 14 307
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 168
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 729
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 805
68Операції з нерухомим майном 64 924
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 499
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 557
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 17 815
72Наукові дослідження та розробки 8 827
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 15 783
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 707
75Ветеринарна діяльність 12 004
77Оренда, прокат і лізинг 5 643
78Діяльність із працевлаштування 4 016
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 136
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 026
81Обслуговування будинків і територій 63 700
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 853
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 56 602
85Освіта 57 095
86Охорона здоров'я 14 507
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 277
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 22 785
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 510
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 287
92Організування азартних ігор 6 293
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 121
94Діяльність громадських організацій 140 517
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 965
96Надання інших індивідуальних послуг 5 533
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 23
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 33
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71