- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 114 570
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 740
03Рибне господарство 2 283
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 417
06Добування сирої нафти та природного газу 357
07Добування металевих руд 145
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 828
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 404
10Виробництво харчових продуктів 13 245
11Виробництво напоїв 1 733
12Виробництво тютюнових виробів 99
13Текстильне виробництво 1 422
14Виробництво одягу 5 103
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 970
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 710
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 738
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 961
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 944
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 748
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 960
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 174
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 612
24Металургійне виробництво 2 815
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 120
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 449
27Виробництво електричного устатковання 2 522
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 805
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 099
30Виробництво інших транспортних засобів 1 456
31Виробництво меблів 4 261
32Виробництво іншої продукції 2 370
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 725
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 964
36Забір, очищення та постачання води 5 130
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 107
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 290
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 206
41Будівництво будівель 54 281
42Будівництво споруд 6 828
43Спеціалізовані будівельні роботи 20 029
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 086
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 241 922
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 397
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 655
50Водний транспорт 7 855
51Авіаційний транспорт 100 575
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 919
53Поштова та кур'єрська діяльність 566
55Тимчасове розміщування 10 898
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 322
58Видавнича діяльність 6 420
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 504
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 217
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 580
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 16 129
63Надання інформаційних послуг 14 759
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 497
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 717
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 865
68Операції з нерухомим майном 67 150
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 26 160
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 997
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 164
72Наукові дослідження та розробки 8 875
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 157
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 754
75Ветеринарна діяльність 11 399
77Оренда, прокат і лізинг 5 919
78Діяльність із працевлаштування 4 158
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 270
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 121
81Обслуговування будинків і територій 65 837
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 984
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 57 252
85Освіта 57 875
86Охорона здоров'я 14 931
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 292
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 264
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 658
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 229
92Організування азартних ігор 6 259
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 311
94Діяльність громадських організацій 143 777
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 987
96Надання інших індивідуальних послуг 5 598
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 24
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 36
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 72