- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 115 202
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 761
03Рибне господарство 2 294
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 419
06Добування сирої нафти та природного газу 356
07Добування металевих руд 145
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 863
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 407
10Виробництво харчових продуктів 13 350
11Виробництво напоїв 1 736
12Виробництво тютюнових виробів 103
13Текстильне виробництво 1 428
14Виробництво одягу 5 120
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 962
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 771
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 760
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 970
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 950
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 770
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 959
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 194
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 670
24Металургійне виробництво 2 828
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 200
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 452
27Виробництво електричного устатковання 2 535
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 841
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 103
30Виробництво інших транспортних засобів 1 462
31Виробництво меблів 4 288
32Виробництво іншої продукції 2 381
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 798
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8 058
36Забір, очищення та постачання води 5 140
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 110
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 321
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 205
41Будівництво будівель 54 728
42Будівництво споруд 6 878
43Спеціалізовані будівельні роботи 20 271
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 262
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 243 966
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 725
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 945
50Водний транспорт 7 847
51Авіаційний транспорт 100 494
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 41 062
53Поштова та кур'єрська діяльність 570
55Тимчасове розміщування 10 931
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 568
58Видавнича діяльність 6 452
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 531
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 207
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 610
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 16 573
63Надання інформаційних послуг 14 905
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 556
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 707
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 892
68Операції з нерухомим майном 67 929
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 26 410
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 30 126
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 283
72Наукові дослідження та розробки 8 893
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 255
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 747
75Ветеринарна діяльність 11 254
77Оренда, прокат і лізинг 6 030
78Діяльність із працевлаштування 4 205
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 315
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 177
81Обслуговування будинків і територій 66 629
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 5 037
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 57 453
85Освіта 58 077
86Охорона здоров'я 15 068
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 301
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 449
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 754
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 162
92Організування азартних ігор 6 203
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 378
94Діяльність громадських організацій 144 846
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 994
96Надання інших індивідуальних послуг 5 628
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 24
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 35
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 72