Розширений пошук

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 113 396
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 697
03Рибне господарство 2 228
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 416
06Добування сирої нафти та природного газу 353
07Добування металевих руд 142
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 792
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 402
10Виробництво харчових продуктів 12 980
11Виробництво напоїв 1 695
12Виробництво тютюнових виробів 89
13Текстильне виробництво 1 386
14Виробництво одягу 5 047
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 985
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 573
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 697
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 955
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 931
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 671
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 954
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 084
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 494
24Металургійне виробництво 2 789
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 8 959
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 447
27Виробництво електричного устатковання 2 499
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 725
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 101
30Виробництво інших транспортних засобів 1 449
31Виробництво меблів 4 195
32Виробництво іншої продукції 2 333
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 587
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 760
36Забір, очищення та постачання води 5 095
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 105
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 197
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 203
41Будівництво будівель 53 337
42Будівництво споруд 6 761
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 626
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 51 637
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 236 900
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 40 548
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 126
50Водний транспорт 7 866
51Авіаційний транспорт 100 692
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 570
53Поштова та кур'єрська діяльність 555
55Тимчасове розміщування 10 797
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 15 756
58Видавнича діяльність 6 350
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 443
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 213
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 534
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 15 030
63Надання інформаційних послуг 14 388
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 208
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 727
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 820
68Операції з нерухомим майном 65 237
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 617
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 613
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 17 862
72Наукові дослідження та розробки 8 838
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 15 838
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 729
75Ветеринарна діяльність 12 002
77Оренда, прокат і лізинг 5 696
78Діяльність із працевлаштування 4 034
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 152
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 052
81Обслуговування будинків і територій 64 038
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 888
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 56 767
85Освіта 57 227
86Охорона здоров'я 14 575
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 277
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 22 873
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 532
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 295
92Організування азартних ігор 6 290
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 153
94Діяльність громадських організацій 141 064
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 968
96Надання інших індивідуальних послуг 5 549
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 23
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 33
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71