- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 114 886
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 745
03Рибне господарство 2 291
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 410
06Добування сирої нафти та природного газу 356
07Добування металевих руд 145
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 863
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 407
10Виробництво харчових продуктів 13 350
11Виробництво напоїв 1 736
12Виробництво тютюнових виробів 103
13Текстильне виробництво 1 428
14Виробництво одягу 5 120
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 962
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 770
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 759
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 968
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 950
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 769
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 959
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 189
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 669
24Металургійне виробництво 2 828
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 200
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 452
27Виробництво електричного устатковання 2 535
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 841
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 103
30Виробництво інших транспортних засобів 1 462
31Виробництво меблів 4 288
32Виробництво іншої продукції 2 379
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 797
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8 058
36Забір, очищення та постачання води 5 132
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 110
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 320
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 205
41Будівництво будівель 54 705
42Будівництво споруд 6 869
43Спеціалізовані будівельні роботи 20 270
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 240
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 243 965
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 725
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 927
50Водний транспорт 7 846
51Авіаційний транспорт 100 490
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 41 053
53Поштова та кур'єрська діяльність 549
55Тимчасове розміщування 10 895
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 567
58Видавнича діяльність 6 443
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 522
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 191
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 605
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 16 570
63Надання інформаційних послуг 14 892
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 514
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 701
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 881
68Операції з нерухомим майном 67 924
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 776
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 30 077
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 198
72Наукові дослідження та розробки 8 465
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 140
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 494
75Ветеринарна діяльність 7 027
77Оренда, прокат і лізинг 6 030
78Діяльність із працевлаштування 4 199
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 315
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 14 860
81Обслуговування будинків і територій 66 594
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 5 032
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 7 064
85Освіта 56 059
86Охорона здоров'я 14 646
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 228
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 207
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 727
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 43 967
92Організування азартних ігор 6 141
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 305
94Діяльність громадських організацій 144 844
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 993
96Надання інших індивідуальних послуг 5 628
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 24
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 35
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 72