- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 114 986
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 755
03Рибне господарство 2 289
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 421
06Добування сирої нафти та природного газу 354
07Добування металевих руд 145
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 846
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 405
10Виробництво харчових продуктів 13 311
11Виробництво напоїв 1 736
12Виробництво тютюнових виробів 101
13Текстильне виробництво 1 424
14Виробництво одягу 5 114
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 974
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 748
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 757
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 968
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 948
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 763
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 960
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 191
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 645
24Металургійне виробництво 2 821
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 173
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 449
27Виробництво електричного устатковання 2 533
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 832
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 108
30Виробництво інших транспортних засобів 1 459
31Виробництво меблів 4 279
32Виробництво іншої продукції 2 372
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 778
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8 035
36Забір, очищення та постачання води 5 143
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 109
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 308
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 204
41Будівництво будівель 54 577
42Будівництво споруд 6 858
43Спеціалізовані будівельні роботи 20 164
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 52 217
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 243 198
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 623
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 850
50Водний транспорт 7 857
51Авіаційний транспорт 100 565
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 41 031
53Поштова та кур'єрська діяльність 572
55Тимчасове розміщування 10 924
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 492
58Видавнича діяльність 6 447
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 522
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 213
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 610
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 16 437
63Надання інформаційних послуг 14 855
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 527
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 715
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 892
68Операції з нерухомим майном 67 707
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 26 333
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 30 097
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 233
72Наукові дослідження та розробки 8 892
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 223
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 762
75Ветеринарна діяльність 11 405
77Оренда, прокат і лізинг 5 978
78Діяльність із працевлаштування 4 192
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 295
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 158
81Обслуговування будинків і територій 66 371
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 5 022
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 57 402
85Освіта 58 041
86Охорона здоров'я 15 031
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 300
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 400
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 731
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 229
92Організування азартних ігор 6 216
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 360
94Діяльність громадських організацій 144 487
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 989
96Надання інших індивідуальних послуг 5 611
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 24
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 35
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 72