Розширений пошук

Юридичні особи за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 114 221
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 725
03Рибне господарство 2 269
05Добування кам'яного та бурого вугілля 1 411
06Добування сирої нафти та природного газу 352
07Добування металевих руд 145
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 2 812
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 403
10Виробництво харчових продуктів 13 127
11Виробництво напоїв 1 723
12Виробництво тютюнових виробів 96
13Текстильне виробництво 1 402
14Виробництво одягу 5 078
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7 982
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 669
17Виробництво паперу та паперових виробів 2 732
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 4 957
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 944
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 6 730
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 960
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 8 145
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6 570
24Металургійне виробництво 2 809
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 9 067
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 4 460
27Виробництво електричного устатковання 2 520
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 6 798
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 106
30Виробництво інших транспортних засобів 1 452
31Виробництво меблів 4 240
32Виробництво іншої продукції 2 357
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 10 677
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 7 882
36Забір, очищення та постачання води 5 125
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 107
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 4 260
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 207
41Будівництво будівель 53 989
42Будівництво споруд 6 797
43Спеціалізовані будівельні роботи 19 881
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 51 971
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 240 153
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 41 078
49Наземний і трубопровідний транспорт 19 454
50Водний транспорт 7 860
51Авіаційний транспорт 100 656
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 40 806
53Поштова та кур'єрська діяльність 564
55Тимчасове розміщування 10 870
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 16 137
58Видавнича діяльність 6 392
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 2 488
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 7 226
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 554
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 15 736
63Надання інформаційних послуг 14 645
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 8 384
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 2 726
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 3 834
68Операції з нерухомим майном 66 497
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 25 973
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 29 897
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 18 071
72Наукові дослідження та розробки 8 870
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 16 075
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 28 742
75Ветеринарна діяльність 12 005
77Оренда, прокат і лізинг 5 838
78Діяльність із працевлаштування 4 119
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 8 232
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 15 115
81Обслуговування будинків і територій 65 339
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 4 950
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 57 105
85Освіта 57 741
86Охорона здоров'я 14 835
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 1 284
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 149
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 5 603
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 44 254
92Організування азартних ігор 6 284
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 12 267
94Діяльність громадських організацій 143 004
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 977
96Надання інших індивідуальних послуг 5 583
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 24
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 35
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 71