- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 99 598
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 459
03Рибне господарство 5 513
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 782
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 4
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 155
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 74
10Виробництво харчових продуктів 22 331
11Виробництво напоїв 647
12Виробництво тютюнових виробів 5
13Текстильне виробництво 4 775
14Виробництво одягу 19 943
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 893
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 26 370
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 189
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 746
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 667
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 202
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 481
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 353
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 15 160
24Металургійне виробництво 905
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 565
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 968
27Виробництво електричного устатковання 1 049
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 763
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 928
30Виробництво інших транспортних засобів 1 005
31Виробництво меблів 18 283
32Виробництво іншої продукції 6 994
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 18 284
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 712
36Забір, очищення та постачання води 14 421
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 010
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 207
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 150
41Будівництво будівель 15 243
42Будівництво споруд 3 256
43Спеціалізовані будівельні роботи 43 142
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 156 369
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 236 680
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 440 323
49Наземний і трубопровідний транспорт 167 681
50Водний транспорт 45 819
51Авіаційний транспорт 140 214
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 056 418
53Поштова та кур'єрська діяльність 6 380
55Тимчасове розміщування 57 200
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 140 749
58Видавнича діяльність 11 162
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 7 524
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 202
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 877
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 285 602
63Надання інформаційних послуг 90 834
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 287
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 685
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 18 546
68Операції з нерухомим майном 109 557
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 55 259
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 69 434
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 26 238
72Наукові дослідження та розробки 28 294
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 58 081
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 152 886
75Ветеринарна діяльність 3 489
77Оренда, прокат і лізинг 18 243
78Діяльність із працевлаштування 4 267
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 16 005
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 7 069
81Обслуговування будинків і територій 12 965
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 24 863
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 340
85Освіта 40 587
86Охорона здоров'я 35 108
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 294
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 24 026
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 11 638
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 599
92Організування азартних ігор 19 994
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 120 838
94Діяльність громадських організацій 247
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 55 252
96Надання інших індивідуальних послуг 184 804
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 432
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 80
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 983