- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 99 958
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 491
03Рибне господарство 5 532
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 780
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 4
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 155
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 74
10Виробництво харчових продуктів 22 454
11Виробництво напоїв 655
12Виробництво тютюнових виробів 5
13Текстильне виробництво 4 802
14Виробництво одягу 20 078
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 905
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 26 481
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 197
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 789
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 666
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 209
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 480
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 359
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 15 205
24Металургійне виробництво 906
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 636
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 970
27Виробництво електричного устатковання 1 059
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 774
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 926
30Виробництво інших транспортних засобів 1 003
31Виробництво меблів 18 358
32Виробництво іншої продукції 7 028
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 18 353
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 714
36Забір, очищення та постачання води 14 425
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 022
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 234
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 152
41Будівництво будівель 15 377
42Будівництво споруд 3 281
43Спеціалізовані будівельні роботи 43 585
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 157 039
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 238 058
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 446 988
49Наземний і трубопровідний транспорт 168 513
50Водний транспорт 45 811
51Авіаційний транспорт 140 193
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 056 514
53Поштова та кур'єрська діяльність 6 511
55Тимчасове розміщування 57 272
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 141 637
58Видавнича діяльність 11 292
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 7 644
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 179
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 889
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 291 322
63Надання інформаційних послуг 92 307
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 288
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 687
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 18 667
68Операції з нерухомим майном 110 371
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 55 772
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70 063
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 26 520
72Наукові дослідження та розробки 28 359
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 58 791
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 153 603
75Ветеринарна діяльність 3 508
77Оренда, прокат і лізинг 18 411
78Діяльність із працевлаштування 4 316
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 16 154
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 7 097
81Обслуговування будинків і територій 13 122
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 25 096
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 257
85Освіта 41 033
86Охорона здоров'я 35 592
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 300
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 24 200
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 11 752
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 601
92Організування азартних ігор 19 993
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 121 024
94Діяльність громадських організацій 247
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 55 622
96Надання інших індивідуальних послуг 186 472
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 457
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 80
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 983