Розширений пошук

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 97 207
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 079
03Рибне господарство 5 450
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 787
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 2
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 154
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 65
10Виробництво харчових продуктів 21 273
11Виробництво напоїв 629
12Виробництво тютюнових виробів 4
13Текстильне виробництво 4 559
14Виробництво одягу 19 357
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 826
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 25 609
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 144
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 610
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 670
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 148
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 476
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 287
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 14 917
24Металургійне виробництво 904
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 041
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 953
27Виробництво електричного устатковання 1 012
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 701
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 921
30Виробництво інших транспортних засобів 998
31Виробництво меблів 17 796
32Виробництво іншої продукції 6 851
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 17 772
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 699
36Забір, очищення та постачання води 14 382
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 1 962
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 049
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 143
41Будівництво будівель 14 404
42Будівництво споруд 3 134
43Спеціалізовані будівельні роботи 40 639
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 152 023
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 227 806
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 385 264
49Наземний і трубопровідний транспорт 160 915
50Водний транспорт 45 838
51Авіаційний транспорт 140 296
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 055 378
53Поштова та кур'єрська діяльність 5 947
55Тимчасове розміщування 56 269
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 129 816
58Видавнича діяльність 10 673
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 6 755
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 267
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 903
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 249 029
63Надання інформаційних послуг 81 083
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 258
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 682
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 17 528
68Операції з нерухомим майном 105 055
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 52 328
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 65 814
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 24 662
72Наукові дослідження та розробки 27 937
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 54 539
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 149 172
75Ветеринарна діяльність 3 317
77Оренда, прокат і лізинг 17 352
78Діяльність із працевлаштування 3 972
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 15 091
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 6 947
81Обслуговування будинків і територій 12 039
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 23 353
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 325
85Освіта 37 557
86Охорона здоров'я 32 814
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 256
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 397
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 10 803
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 578
92Організування азартних ігор 20 007
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 119 298
94Діяльність громадських організацій 229
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 53 448
96Надання інших індивідуальних послуг 174 887
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 389
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 59
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 975