Розширений пошук

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 17 416
02Лісове господарство та лісозаготівлі 2 608
03Рибне господарство 949
05Добування кам'яного та бурого вугілля 402
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 1
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 43
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 29
10Виробництво харчових продуктів 7 701
11Виробництво напоїв 227
12Виробництво тютюнових виробів 3
13Текстильне виробництво 1 530
14Виробництво одягу 6 205
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 1 703
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 7 654
17Виробництво паперу та паперових виробів 686
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 2 521
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 117
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 2 021
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 39
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 1 222
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 3 732
24Металургійне виробництво 146
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 4 839
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 913
27Виробництво електричного устатковання 336
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 1 280
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 357
30Виробництво інших транспортних засобів 134
31Виробництво меблів 4 459
32Виробництво іншої продукції 1 922
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 4 816
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 136
36Забір, очищення та постачання води 1 120
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 518
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 1 199
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 50
41Будівництво будівель 6 331
42Будівництво споруд 1 554
43Спеціалізовані будівельні роботи 15 412
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 35 120
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 77 675
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 406 847
49Наземний і трубопровідний транспорт 50 563
50Водний транспорт 2 737
51Авіаційний транспорт 8 890
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 73 444
53Поштова та кур'єрська діяльність 4 987
55Тимчасове розміщування 8 752
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 62 671
58Видавнича діяльність 4 113
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 4 015
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 11 015
61Телекомунікації (електрозв'язок) 1 321
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 147 520
63Надання інформаційних послуг 41 310
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 234
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 154
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 4 710
68Операції з нерухомим майном 28 711
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 17 781
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 18 596
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 8 867
72Наукові дослідження та розробки 3 224
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 20 027
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 21 438
75Ветеринарна діяльність 1 025
77Оренда, прокат і лізинг 6 192
78Діяльність із працевлаштування 1 979
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 5 720
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 1 109
81Обслуговування будинків і територій 5 839
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 9 941
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 86
85Освіта 14 023
86Охорона здоров'я 13 805
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 178
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 10 800
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 4 605
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 152
92Організування азартних ігор 1 247
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 14 602
94Діяльність громадських організацій 88
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 15 373
96Надання інших індивідуальних послуг 83 126
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 262
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 30
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 121