Розширений пошук

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 98 319
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 336
03Рибне господарство 5 483
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 784
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 3
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 155
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 72
10Виробництво харчових продуктів 21 796
11Виробництво напоїв 638
12Виробництво тютюнових виробів 5
13Текстильне виробництво 4 660
14Виробництво одягу 19 612
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 853
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 26 020
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 167
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 665
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 667
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 187
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 478
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 320
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 15 073
24Металургійне виробництво 905
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 303
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 958
27Виробництво електричного устатковання 1 034
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 731
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 927
30Виробництво інших транспортних засобів 998
31Виробництво меблів 18 035
32Виробництво іншої продукції 6 901
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 18 028
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 704
36Забір, очищення та постачання води 14 401
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 1 989
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 128
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 145
41Будівництво будівель 14 839
42Будівництво споруд 3 194
43Спеціалізовані будівельні роботи 41 843
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 154 207
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 232 542
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 412 085
49Наземний і трубопровідний транспорт 164 502
50Водний транспорт 45 833
51Авіаційний транспорт 140 261
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 055 835
53Поштова та кур'єрська діяльність 6 174
55Тимчасове розміщування 56 879
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 136 170
58Видавнича діяльність 10 894
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 7 177
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 228
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 938
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 265 746
63Надання інформаційних послуг 85 534
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 272
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 682
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 17 999
68Операції з нерухомим майном 107 001
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 53 702
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 67 493
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 25 435
72Наукові дослідження та розробки 28 111
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 56 123
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 150 791
75Ветеринарна діяльність 3 402
77Оренда, прокат і лізинг 17 791
78Діяльність із працевлаштування 4 127
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 15 581
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 6 981
81Обслуговування будинків і територій 12 433
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 24 084
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 331
85Освіта 39 030
86Охорона здоров'я 33 887
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 274
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 677
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 11 238
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 582
92Організування азартних ігор 19 996
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 120 087
94Діяльність громадських організацій 237
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 54 216
96Надання інших індивідуальних послуг 179 820
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 400
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 66
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 978