Розширений пошук

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 98 557
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 371
03Рибне господарство 5 487
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 784
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 3
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 156
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 72
10Виробництво харчових продуктів 21 951
11Виробництво напоїв 641
12Виробництво тютюнових виробів 5
13Текстильне виробництво 4 672
14Виробництво одягу 19 678
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 859
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 26 098
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 169
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 677
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 667
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 191
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 478
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 331
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 15 108
24Металургійне виробництво 905
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 355
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 965
27Виробництво електричного устатковання 1 039
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 734
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 928
30Виробництво інших транспортних засобів 1 000
31Виробництво меблів 18 075
32Виробництво іншої продукції 6 922
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 18 067
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 704
36Забір, очищення та постачання води 14 401
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 1 991
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 146
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 147
41Будівництво будівель 14 929
42Будівництво споруд 3 199
43Спеціалізовані будівельні роботи 42 081
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 154 620
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 233 704
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 417 394
49Наземний і трубопровідний транспорт 165 162
50Водний транспорт 45 833
51Авіаційний транспорт 140 255
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 055 939
53Поштова та кур'єрська діяльність 6 206
55Тимчасове розміщування 56 931
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 137 343
58Видавнича діяльність 10 937
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 7 245
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 222
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 939
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 269 439
63Надання інформаційних послуг 86 535
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 275
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 684
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 18 097
68Операції з нерухомим майном 107 413
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 54 007
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 67 838
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 25 563
72Наукові дослідження та розробки 28 157
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 56 484
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 151 139
75Ветеринарна діяльність 3 410
77Оренда, прокат і лізинг 17 864
78Діяльність із працевлаштування 4 172
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 15 670
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 6 991
81Обслуговування будинків і територій 12 520
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 24 248
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 334
85Освіта 39 362
86Охорона здоров'я 34 116
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 276
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 743
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 11 316
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 583
92Організування азартних ігор 19 997
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 120 223
94Діяльність громадських організацій 238
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 54 324
96Надання інших індивідуальних послуг 180 743
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 405
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 67
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 978