- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

ФОП за основними видами економічної діяльності

Каталог

РозділНазва розділу
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 98 897
02Лісове господарство та лісозаготівлі 9 423
03Рибне господарство 5 502
05Добування кам'яного та бурого вугілля 5 784
06Добування сирої нафти та природного газу 1
07Добування металевих руд 4
08Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 156
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 72
10Виробництво харчових продуктів 22 145
11Виробництво напоїв 650
12Виробництво тютюнових виробів 5
13Текстильне виробництво 4 719
14Виробництво одягу 19 824
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 14 876
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 26 243
17Виробництво паперу та паперових виробів 5 183
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 17 711
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 1 667
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 21 195
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 479
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 10 349
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 15 146
24Металургійне виробництво 905
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 18 459
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 11 971
27Виробництво електричного устатковання 1 045
28Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 13 747
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 4 928
30Виробництво інших транспортних засобів 1 004
31Виробництво меблів 18 169
32Виробництво іншої продукції 6 962
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 18 183
35Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 708
36Забір, очищення та постачання води 14 406
37Каналізація, відведення й очищення стічних вод 2 000
38Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 3 189
39Інша діяльність щодо поводження з відходами 148
41Будівництво будівель 15 096
42Будівництво споруд 3 235
43Спеціалізовані будівельні роботи 42 683
45Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 155 429
46Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 235 798
47Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 1 428 457
49Наземний і трубопровідний транспорт 166 598
50Водний транспорт 45 831
51Авіаційний транспорт 140 243
52Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 1 056 191
53Поштова та кур'єрська діяльність 6 292
55Тимчасове розміщування 57 078
56Діяльність із забезпечення стравами та напоями 139 352
58Видавнича діяльність 11 074
59Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 7 379
60Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 172 213
61Телекомунікації (електрозв'язок) 3 972
62Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 277 418
63Надання інформаційних послуг 88 743
64Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 3 279
65Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 1 683
66Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 18 320
68Операції з нерухомим майном 108 274
69Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 54 650
70Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 68 648
71Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 25 933
72Наукові дослідження та розробки 28 243
73Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 57 321
74Інша професійна, наукова та технічна діяльність 152 034
75Ветеринарна діяльність 3 453
77Оренда, прокат і лізинг 18 044
78Діяльність із працевлаштування 4 233
79Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 15 828
80Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 7 041
81Обслуговування будинків і територій 12 711
82Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги 24 609
84Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 337
85Освіта 39 997
86Охорона здоров'я 34 636
87Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 287
88Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 23 849
90Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 11 488
91Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 585
92Організування азартних ігор 19 996
93Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 120 483
94Діяльність громадських організацій 239
95Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 54 588
96Надання інших індивідуальних послуг 182 669
97Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 1 414
98Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 72
99Діяльність екстериторіальних організацій і органів 980