- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Юридичні особи клісифіковані за організаційно-правовою формою господарювання

1 810 371 організацій

Каталог

РозділНазва розділу
100Підприємства 151
110Фермерське господарство 48 587
120Приватне підприємство 223 704
130Колективне підприємство 10 073
140Державне підприємство 5 383
145Казенне підприємство 39
150Комунальне підприємство 15 464
151Спільне комунальне підприємство 0
160Дочірнє підприємство 17 240
170Іноземне підприємство 692
180Підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 3 403
185Підприємство споживчої кооперації 1 566
190Орендне підприємство 549
191Індивідуальне підприємство 21
192Сімейне підприємство 28
193Спільне підприємство 1 985
200Господарські товариства 38
230Акціонерне товариство 974
231Відкрите акціонерне товариство 6 767
232Закрите акціонерне товариство 13 712
235Державна акціонерна компанія (товариство) 11
236Державна холдингова компанія 0
237Холдингова компанія 5
240Товариство з обмеженою відповідальністю 627 247
250Товариство з додатковою відповідальністю 1 000
260Повне товариство 1 519
270Командитне товариство 406
280Адвокатське об’єднання 894
281Адвокатське бюро 1 442
300Кооперативи 350
310Виробничий кооператив 2 955
320Обслуговуючий кооператив 19 486
321Житлово-будівельний кооператив 1 672
322Гаражний кооператив 903
330Споживчий кооператив 832
331Споживче товариство 4 943
340Сільськогосподарський виробничий кооператив 2 047
350Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 1 322
390Кооперативний банк 2
400Організації (установи, заклади) 69
410Орган державної влади 12 189
415Судова система 159
420Орган місцевого самоврядування 13 616
425Державна організація (установа, заклад) 0
430Комунальна організація (установа, заклад) 56 205
435Приватна організація (установа, заклад) 1 142
440Організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 1 623
490Організація орендарів 555
495Організація покупців 113
500Об’єднання підприємств (юридичних осіб) 35
510Асоціація 2 399
520Корпорація 586
530Консорціум 84
540Концерн 229
560Спілка споживчих товариств 359
590Інші об’єднання юридичних осіб 771
600Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 19
610Філія (інший відокремлений підрозділ) 167
620Представництво 24
700Непідприємницькі товариства 0
710Органи адвокатського самоврядування 26
711Органи суддівського самоврядування 0
712Вища кваліфікаційна комісія суддів України 0
720Фонди соціального страхування 0
750Саморегулівна організація 0
760Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання 2
770Торгово-промислова палата 0
780Аудиторська палата України 0
800Громадські об’єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації 0
810Політична партія 13 847
815Громадська організація 79 572
820Громадська спілка 0
821Спілка об’єднань громадян 1 452
825Релігійна організація 21 771
830Профспілка 26 344
835Об’єднання профспілок 165
840Творча спілка (інша професійна організація) 265
845Благодійна організація 17 451
850Організація роботодавців 432
855Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 27 216
860Орган самоорганізації населення 1 590
900Інші організаційно-правові форми 21 746
910Підприємець-фізична особа 2
915Товарна біржа 636
920Фондова біржа 0
925Кредитна спілка 1 117
940Недержавний пенсійний фонд 68
950Садівниче товариство 3 693
995Інші організаційно-правові форми 0